Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 19k

Play
/200 POW
Tích đủ 200 sẽ nổ hũ kim cương

Giá 18,000/lượt chơi.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Hoàng Tuấn 2000 kim cương 25-05-2022 06:58:51
Bin 2000 kim cương 25-05-2022 06:57:59
Nguyễn Khánh Huyền random kim cương 25-05-2022 06:57:00
Cậu Út 12999 kim cương 25-05-2022 06:55:10
Roro 2000 kim cương 25-05-2022 06:54:34
Lã Thiên Quý 1000 kim cương 25-05-2022 06:53:02
Kien Hoamg 5000 kim cương 25-05-2022 06:52:53
Nguyễn Phạm Đăng Khôi 5000 kim cương 25-05-2022 06:51:49
Nguyễn Khánh Toàn random kim cương 25-05-2022 06:50:15
Hà Phúc 5000 kim cương 25-05-2022 06:49:12
FF 12999 kim cương 25-05-2022 06:48:01
Dương Thiên random kim cương 25-05-2022 06:47:05
Tiến Phú 12999 kim cương 25-05-2022 06:47:01
Nam Phan 12999 kim cương 25-05-2022 06:45:28
Manh Ha random kim cương 25-05-2022 06:44:46
Thaianh24 5000 kim cương 25-05-2022 06:43:37
0967460987 random kim cương 25-05-2022 06:42:43
Nguyễn Minh Khang random kim cương 25-05-2022 06:41:36
Võ Tấn Lộc 2000 kim cương 25-05-2022 06:40:21
Việt Hưngok 12999 kim cương 25-05-2022 06:39:09